Zinnige zorg-rapport - Gebruik van lokale middelen bij patiënten met eczeem of psoriasis

Binnen de onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’, een samenwerking tussen het Nivel en Zorginstituut Nederland, zijn analyses gedaan van de zorg die patiënten met eczeem en psoriasis ontvangen. Onderzocht is welke medicatie werd voorgeschreven, of patiënten deze middelen hebben afgehaald en in hoeverre gebruikgemaakt werd van een step up of step down-strategie bij het voorschrijven van medicatie. De verleende zorg is vergeleken met de adviezen in de NHG-standaarden. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het ‘Verbetersignalement voor mensen met eczeem of psoriasis’. In het rapport op deze pagina worden de resultaten van het onderzoek van de onderzoekswerkplaats gepresenteerd.

Verdiepingsfase Zinnige Zorg voor mensen met eczeem en psoriasis

Dit rapport beschrijft alleen de resultaten van de analyses binnen de onderzoekswerkplaats. Hierin komt niet het volledige zorgtraject voor patiënten met eczeem of psoriasis aan bod. De overige onderdelen van het zorgtraject en bijbehorende analyses staan in het 'Verbetersignalement mensen met eczeem of psoriasis'. Daarin staan de afspraken om deze verbeteringen te realiseren en worden de resultaten geduid.