Zinnige Zorg - Verbetersignalement Maagklachten

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met Maagklachten. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staan in het 'Verbetersignalement Maagklachten'.

Verbeterpunten en verwachte resultaten in zorg rond maagklachten

Met de patiënten, zorgverleners, en zorgverzekeraars zijn verbeterafspraken gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan. Het gaat om 5 onderwerpen voor verbetering:

  • actualiseer de richtlijnen en verbeter de voorlichting aan patiënten;
  • verminder onnodige diagnostiek met gastroscopieën (onderzoek van slokdarm, maag en dunne darm);
  • verminder overbehandeling met PPI’s (sterke maagzuurremmers) bij volwassenen;
  • verminder het gebruik van maagzuurremmers door zuigelingen;
  • verbeter de kwaliteit van zorg rondom anti-refluxoperaties (bij reflux stromen maagzuur en gal terug naar de maag, de operatie gaat dit tegen).

Resultaten voor patiënten

De verbeterafspraken betekenen voor patiënten met maagklachten:

  • kwalitatief betere zorg;
  • zorg door huisartsen en medisch specialisten sluit beter op elkaar aan;
  • betere voorlichting met meer handvatten voor het aanpassen van leefstijl, wat kan leiden tot minder gebruik van maagzuurremmers;
  • minder onnodige en belastende gastroscopieën;
  • betere selectie van patiënten en betere kwaliteit van zorg rondom anti-refluxoperaties.
Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Maagklachten in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister voor Medische Zorg.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.