Zinnige Zorg - Verbetersignalement Maagklachten

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met Maagklachten. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staan in het 'Verbetersignalement Maagklachten'.

Verbeterpunten en verwachte resultaten in zorg rond maagklachten

Met de patiënten, zorgverleners, en zorgverzekeraars zijn verbeterafspraken gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan. Het gaat om 5 onderwerpen voor verbetering:

  • actualiseer de richtlijnen en verbeter de voorlichting aan patiënten;
  • verminder onnodige diagnostiek met gastroscopieën (onderzoek van slokdarm, maag en dunne darm);
  • verminder overbehandeling met PPI’s (sterke maagzuurremmers) bij volwassenen;
  • verminder het gebruik van maagzuurremmers door zuigelingen;
  • verbeter de kwaliteit van zorg rondom anti-refluxoperaties (bij reflux stromen maagzuur en gal terug naar de maag, de operatie gaat dit tegen).

Resultaten voor patiënten

De verbeterafspraken betekenen voor patiënten met maagklachten:

  • kwalitatief betere zorg;
  • zorg door huisartsen en medisch specialisten sluit beter op elkaar aan;
  • betere voorlichting met meer handvatten voor het aanpassen van leefstijl, wat kan leiden tot minder gebruik van maagzuurremmers;
  • minder onnodige en belastende gastroscopieën;
  • betere selectie van patiënten en betere kwaliteit van zorg rondom anti-refluxoperaties.
Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Maagklachten in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister voor Medische Zorg.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-onderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.