Zinnige Zorg - Verbetersignalement Psychose

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat er verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject van mensen met psychose. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met psychose’, het definitieve rapport van de verdiepingsfase.

Verbeterpunten zorg voor mensen met psychose

De beoogde verbeterpunten in de zorg voor mensen met psychose zijn:

  • meer mensen met psychose krijgen cognitieve gedragstherapie als behandeling;
  • meer mensen met psychose krijgen een jaarlijkse somatische screening.

Verwachte resultaten van verbeterde zorg bij mensen met psychose

  • als meer mensen met psychose cognitieve gedragstherapie krijgen, kunnen ze beter met hun klachten omgaan, hebben ze minder depressieve klachten en minder kans op crisisopnames;
  • als meer mensen met psychose een somatische screening krijgen, worden risicofactoren voor ziekte eerder ontdekt en kan ziekte worden voorkomen of behandeld.
Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Verbetersignalement Zorg voor mensen met psychose in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

Volgende stap: verbeteracties uitvoeren

Alle bij dit traject betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over hoe ze de zorg voor mensen met psychose gaan verbeteren. De partijen in de zorg zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de verbeterafspraken. Het Zorginstituut ondersteunt hierbij en zal ook de voortgang van de verbeterafspraken monitoren.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.