Zinnige Zorg - Nivel-rapport Richtlijnanalyse diepe veneuze trombose en longembolie

In opdracht van Zorginstituut Nederland hebben het Nivel, het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) een richtlijnanalyse van (inter)nationale richtlijnen voor diepe veneuze trombose en longembolie uitgevoerd. Het onderzoek maakt deel uit van het verdiepingsfaseproject ‘Diepe veneuze trombose en longembolie’, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd.

Doel en resultaat van het onderzoek

Dit rapport beschrijft de analyse van 7 richtlijnen voor DVT en longembolie. Deze zijn geselecteerd door het Zorginstituut. Het rapport geeft duiding aan de gevonden verschillen in het licht van onder andere de wetenschappelijke onderbouwing en methodologie.

Verdiepingsfase Zinnige Zorg voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Richtlijnanalyse diepe veneuze trombose en longembolie.
  2. Ervaringen en behoeften van patiënten en artsen rondom het zorgtraject van diepe veneuze trombose en longembolie.
  3. Dossieronderzoek bij patiënten met (mogelijke) veneuze trombo-embolie in de eerste lijn.
  4. Controleafspraken bij patiënten met nieuw event diepe veneuze trombose of longembolie.
  5. Analyse van digitale voorlichting voor patiënten met diepe veneuze trombose of longembolie.
  6. Analyse van zorggebruik van patiënten met een diepe veneuze trombose of longembolie op basis van declaratiegegevens.
  7. Enquête over de uitvoeringspraktijk van D-dimeerbepalingen ten behoeve van de diagnostiek van diepe veneuze trombose en longembolie.

De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.