Zinnige Zorg - Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor vrouwen met de baarmoederhalsafwijking cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN). De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN’.

Verbeterpunten en verwachte resultaten in de zorg rond CIN

De zorg voor vrouwen met CIN kan worden verbeterd door:

  • vrouwen alleen te behandelen als het echt nodig is;
  • de zorg in het vervolgtraject overal hetzelfde te maken;
  • vrouwen beter te informeren, zodat zij samen met de behandelaar het beste passende zorgtraject kunnen kiezen.
Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. De afspraken die zij hierover met het Zorginstituut hebben gemaakt staan in het verbetersignalement. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.