Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Gehandicaptenzorg

Het rapport beschrijft de uitkomsten van de screeningsfase van de systematische analyse van de Gehandicaptenzorg. Het doel van de screeningsfase is om onderwerpen te vinden die kansen bieden om de zorg te verbeteren.

De screeningsfase van dit project heeft uitgewezen dat er aanwijzingen zijn voor mogelijke verbetering in 2 zorgtrajecten, namelijk:
1.  voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag; en
2.  voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gezondheidsproblemen.

Zinnige Zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden.

De volgende stap: verdiepingsfase

In de verdiepingsfase doen we gedetailleerd onderzoek en vullen we ontbrekende kennis aan met extra data-analyses, wetenschappelijke reviews, praktijkonderzoek en literatuuronderzoek. Hierin werken we samen met betrokken partijen. Meer informatie over de verdiepingsfase staat op de werkagendapagina's Zinnige Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag en Zinnige Zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gezondheidsproblemen.