Zinnige Zorg - Verbetersignalement Pijn op de borst

In het verbetersignalement 'Pijn op de borst' beschrijft het Zorginstituut dat de zorg voor mensen met pijn op de borst sterk kan worden verbeterd. Samen met patiënten en artsen brengt het Zorginstituut precies in beeld welke verbeteringen in de zorg bij verdenking op problemen in de doorbloeding van de hartspier noodzakelijk zijn en welke afspraken hierover zijn gemaakt.

Verbeterpunten in het zorgtraject Pijn op de borst

Voor alle onderdelen van het zorgtraject is een betere aansluiting nodig tussen de eerste lijn (huisarts) en tweede lijn (specialist) om over- en onderbehandeling te voorkomen. Dit geldt zowel voor de medische aanbevelingen als ook voor de overdracht van gegevens van patiënten. Betrokken organisatie van patiënten en artsen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het signalement en de uitkomsten ervan erkend.

Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Pijn op de borst in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.