Zinnige Zorg verbetersignalement: 'Zorg in de laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker'

Om zorg te bieden die aansluit bij de behoeftes in de laatste levensfase van de patiënt is het nodig om de persoonlijke wensen en voorkeuren tijdig te verkennen. Op het moment van de diagnose van de ongeneeslijke ziekte én gedurende het verdere ziektebeloop moet de zorgbehoefte opnieuw verkend worden, zodat zorg met een gepast behandelperspectief ingezet wordt.
In het ‘Verbetersignalement Zorg in de laatste levensfase bij mensen met longkanker of darmkanker’ geeft het Zorginstituut de resultaten weer van het onderzoek naar zorg voor deze patiënten. Daarnaast worden er verbeteringen voorgesteld op het gebied van het gesprek met de patiënt én de afstemming tussen zorgprofessionals onderling over de voorkeuren en zorgbehoeften van de patiënt.

Zinnige Zorg bij zorg rondom nieuwvormingen

Zorginstituut Nederland doet in het kader van het programma Zinnige Zorg een systematische doorlichting van het verzekerde pakket. De systematische doorlichting kent 4 fasen:

  1. screening,
  2. verdieping,
  3. implementatie en
  4. monitoring.

Wij hebben in 2015 een screeningsrapport ‘Systematische analyse nieuwvormingen’ uitgebracht. Eén van de onderwerpen die naar aanleiding van deze screening door partijen voor verdieping is benoemd is 'Zorg in de laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker'.