Zinnige Zorg verbetersignalement: Zinnige nacontrole bij vrouwen behandeld voor borstkanker

De nacontrole bij borstkanker wordt zinniger wanneer er rekening gehouden wordt met het daadwerkelijk individuele risico op de eventuele terugkeer van de ziekte. De kans dat (eerder behandelde) borstkanker namelijk opnieuw optreedt, ligt voor de meeste vrouwen laag, maar bij anderen hoger.

Zinnige Zorg bij zorg rondom nieuwvormingen

Zorginstituut Nederland doet in het kader van het programma Zinnige Zorg een systematische doorlichting van het verzekerde pakket. De systematische doorlichting kent 4 fasen:

  1. screening,
  2. verdieping,
  3. implementatie en
  4. monitoring.

Wij hebben in 2015 een screeningsrapport ‘Systematische analyse nieuwvormingen’ uitgebracht. Eén van de onderwerpen die naar aanleiding van deze screening door partijen voor verdieping is benoemd is ‘Zinnige nacontrole bij vrouwen behandeld voor borstkanker’.