Eerste rapportage van het geneesmiddel nivolumab (Opdivo®) bij gevorderde (plaveiselcel) niet-kleincellige longkanker

Nivolumab voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk voor niet-kleincellig plaveiselcel longkanker, schrijft het Zorginstituut in een 'eerste rapportage'. Het intramurale geneesmiddel is een vertegenwoordiger van een nieuwe klasse oncologische middelen, en kan de levensduur van patiënten met longkanker verlengen. De kosten zijn echter erg hoog. Daarom heeft de minister van VWS nivolumab in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst.

Pakketadvies in december 2015

Begin juli 2015 vroeg minister Schippers van Volksgezondheid het Zorginstituut een beoordeling te doen van Nivolumab bij niet-kleincellig longkanker. Een definitief advies, met daarin de weging van de positieve effecten en de kosten vanuit het maatschappelijk perspectief, volgt in een volledig pakketadvies in december. Naar de mening van het Zorginstituut kan er ook dan pas sprake zijn van instroom in het basispakket.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister van VWS kan voor intramurale geneesmiddelen met een voorzienbaar groot kostenbeslag bij wijze van uitzondering bepalen dat zij niet automatisch instromen in het verzekerde pakket, maar in een “sluis” worden geplaatst. De 'sluis' houdt in dat het geneesmiddel eerst expliciet wordt uitgesloten van vergoeding. Instroom kan pas volgen na een positieve beoordeling door het Zorginstituut, succesvolle prijsonderhandelingen en afspraken over gepast gebruik.