Pakketadvies nivolumab (Opdivo)

Nivolumab is bij de behandeling van gevorderde (plaveiselcel) niet-kleincellige longkanker bewezen effectief en voldoet dus aan het wettelijk criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. De kosteneffectiviteit van nivolumab beoordeelt het Zorginstituut echter als zeer ongunstig, namelijk circa 134.000 euro per gewonnen levensjaar van goede kwaliteit. Gegeven de beperkingen aan de groei van het zorgbudget is de kans groot dat de vergoeding van nivolumab vanuit het basispakket leidt tot impliciete verdringing van andere, kosteneffectievere zorg. Daarom adviseert het Zorginstituut om nivolumab niet op te nemen in het verzekerde pakket, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel kan worden verbeterd.