Consultatie visie Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen

Het programma Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen (ROR DGM) besprak in de zomer van 2022 haar plannen voor het zorginformatielandschap voor dure geneesmiddelen met veldpartijen. Na de schriftelijke consultatie voerden we in de daaropvolgende maanden gesprekken met de partijen. Met dit document publiceren wij de uitkomsten van de consultatie: een samenvattende reactie van het Zorginstituut, alle reacties en vragen met onze beantwoording daarop, en het originele consultatiedocument.

Veldpartijen tonen brede interesse en hoge prioriteit

De inrichting van het zorginformatielandschap is een belangrijk thema. Zowel in algemene zin, als specifiek voor de praktijkeffecten van dure geneesmiddelen. Dat blijkt wel uit de schriftelijke reacties van veldpartijen en de gesprekken die we met hen hebben gevoerd. Alle partijen zien het belang van het registreren van zorgdata en het kunnen uitwisselen van gegevens. Daarbij is iedereen ervan overtuigd dat deze Real World Data (RWD) en Real World Evidence (RWE) erg geschikt zijn om, nu en in de toekomst, de vele (maatschappelijke) vraagstukken en verbeterdoelen in de zorg te kunnen beantwoorden.