Financiële inbedding moleculaire tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek

Dit document geeft duidelijkheid aan zorgaanbieders, zorgvragers en zorgverzekeraars over het type diagnostiek, de indicatiestelling en de organisatie van moleculaire tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek. Aan de hand van flowcharts en casusbeschrijvingen is toegelicht hoe in concrete situaties de financiële inbedding geïnterpreteerd moet worden.