Uitvoeringstoets tranche 2 Moleculaire diagnostiek

In april 2021 heeft het Zorginstituut op verzoek van de minister voor Medische Zorg het advies ‘Moleculaire diagnostiek in de oncologie’ uitgebracht. In dat advies beschreven we een raamwerk voor de effectiviteit en plaatsbepaling, de toegankelijkheid en de implementatie van moleculaire diagnostiek in de Nederlandse zorgpraktijk. De minister heeft het advies overgenomen en heeft het Zorginstituut gevraagd om een uitvoeringstoets op te stellen. Deze uitvoeringstoets is een plan van aanpak voor de uitwerking van het raamwerk.