Zinnige Zorg - werkplan DECIDE

In opdracht van Zorginstituut Nederland gaat het Radboudumc het programma DECIDE uitvoeren. DECIDE is de afkorting voor ‘deïmplementatie COPD inhalatiecorticosteroïdengebruik in de Drentse eerstelijn’. Het programma maakt deel uit van de implementatiefase 'Zinnige Zorg bij zorgtraject van mensen met COPD’ van het Zorginstituut. Voor uitvoering van het DECIDE-programma is een werkplan gemaakt.

Doel programma

Het doel van DECIDE is om erachter te komen hoe COPD-patiënten beter begeleid kunnen worden om minder inhalatiecorticosteroïden (ICS) te gebruiken. Onderzoek laat namelijk zien dat ‘pufjes’ bij bepaalde patiënten weinig effect hebben. Maar deze middelen hebben wel bijwerkingen. In de praktijk blijkt het lastig om mensen met ICS te laten stoppen. Het DECIDE-programma moet een toolkit opleveren om landelijk overbehandeling met ICS terug te dringen. Alle partijen worden hierbij betrokken.

Plan van aanpak en planning

Het programma is opgedeeld in de volgende fasen:

  • fase 1 - ontwikkelen deïmplementatieprogramma en interventiepakket (jan-mrt 2021);
  • fase 2 - proefimplementatie en bijstelling implementatieprogramma (mrt-mei 2021);
  • fase 3 - implementatie en evaluatie interventie in de zorggroep (jul 2021-apr 2022;
  • fase 4 - analyse en rapportage (mrt 2022-jun 2022);
  • fase 5 - afronding project.

De definitieve eindrapportage is uiterlijk 1 oktober 2022 klaar.

Implementatiefase Zinnige Zorg voor mensen met COPD

Samen met patiënten, zorgverleners en andere betrokken partijen heeft het Zorginstituut in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg noodzakelijk voor mensen met COPD. En welke afspraken hierover zijn gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie.