Verbetersignalen Zinnige Zorg - GGZ

Het programmateam Zinnige Zorg GGZ heeft na een uitgebreide inventarisatie een lijst met 45 unieke signalen samengesteld. Uit deze lijst zijn 9 kansrijke verbetersignalen geselecteerd. Voor deze verbetersignalen is er een redelijke kans dat ze bij nader onderzoek leiden tot verbeteracties met impact.