Evaluatieplan en nulmeting 'Zinnige Zorg verbetersignalement zorg voor artrose knie en heup'

In deze notitie legt het Zorginstituut de gemaakte afspraken vast voor de evaluatie van het Verbetersignalement zorg voor artrose van knie en heup in 2019 vast. Er zijn enkele afspraken gemaakt ter ondersteuning van de voortgang van enkele verbeterpunten uit het Verbetersignalement. De notitie bevat ook de definitieve nulmeting. Deze meting brengt de toepassing van zorg voor artrose bij knie en heup in 2014 in kaart. In 2019 zal deze zorg op vergelijkbare wijze in kaart worden gebracht. Op verzoek van partijen zal het Zorginstituut in het voorjaar van 2018 de nulmeting aanvullen met een monitor waarin ook de resultaten van 2015 zijn verwerkt.