Presentatie startconferentie Zinnige Zorg - GGZ

Een overzicht van de onderwerpen die in de gesprekken met GGZ-partijen naar boven zijn gekomen voor het traject Zinnige Zorg - GGZ.

Mogelijke verbeterthema's in traject Zinnige Zorg GGZ

In 2016 heeft Zorginstituut Nederland gesprekken gevoerd met GGZ-partijen om onderwerpen te inventariseren die belangrijk zijn om in het traject Zinnige Zorg GGZ op te pakken als verbeterthema. De thema's die uit deze gespreksronde naar voren kwamen, zijn tijdens de startconferentie gepresenteerd aan (bestuurlijke) vertegenwoordigers van GGZ partijen.

  • GGZ in de huisartsenpraktijk
  • Diagnostiek GBGGZ/GGGZ
  • E-Mental Health bij behandeling
  • Op- en afschalen
  • Shared Decision Making (SDM)
  • Samenwerking tussen domeinen
  • Implementatie richtlijnen en zorgstandaarden
  • GGZ en licht verstandelijke beperking
  • GGZ en somatiek
  • Farmacotherapie