Nieuwsbrief 3 - Zinnige Zorg Gehandicaptenzorg

Samen met partijen in de Gehandicaptenzorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden liggen voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) en probleemgedrag. Hetzelfde doen we voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gezondheidsproblemen.
In deze 3e nieuwsbrief vindt u informatie over de externe onderzoeken die zijn uitgezet, de voortgang hiervan en de voorlopige resultaten. Verder hebben we een interview met Henriƫtte Sandvoort. Zij luistert, denkt en schrijft sinds februari als ervaringsdeskundige volop mee in het team ZZ LVB. En stelden we 3 vragen aan Marion Kersten, senior beleidsadviseur VGN.