Passend pakketbeheer houdt zorg goed, toegankelijk en betrouwbaar - Artikel Zorginstituut Magazine juni 2023

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben partijen in de zorg afspraken gemaakt om de zorg in Nederland goed en toegankelijk te houden, ondanks de grotere vraag naar zorg en schaarste op de arbeidsmarkt. Een aspect daarvan is dat mensen passende zorg krijgen. Zorg die hen werkelijk helpt. En dus geen zorg die niet werkt of in hun situatie niet passend is. Het Zorginstituut adviseert als beheerder van het basispakket of zorg wel of niet vergoed moet worden. Dit pakketbeheer wordt in lijn met het IZA gemoderniseerd tot ‘passend pakketbeheer’. Mona Wets en Sarah Kleijnen leggen in dit artikel uit wat er verandert. 

Illustraties van een vrouw die een hart met vinkje vasthoudt, oude man met stok en jongen in rolstoel