Subsidieregeling veelbelovende zorg vergoedt kosten onderzoek én zorg - Artikel Zorginstituut Magazine september 2020

Veelbelovende zorg eerder bij de patiënt brengen: dat is het doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Het Zorginstituut voert deze regeling in samenwerking met onderzoeksfinancier ZonMw uit. In juni 2020 kregen de eerste projecten subsidie uit deze regeling. Nieuwe zorg komt in het basispakket als deze voldoet aan de 'stand van wetenschap en praktijk'. Dat betekent dat ze minstens even (kosten)effectief moet zijn als de gebruikelijke zorg voor een specifieke aandoening en dat de beroepsgroep haar wil toepassen. Wat deze regeling uniek maakt, is dat zij niet alleen de onderzoekskosten, maar ook de zorgkosten financiert.