Gevolgen covid-19: Wat doet het Zorginstituut? - Artikel Zorginstituut Magazine juni 2020

Toen afgelopen maart COVID-19 ons land overspoelde, kreeg de medische beroepsgroep het zwaar voor de kiezen. Terecht ging alle aandacht – en alle lof – uit naar al die artsen en verpleegkundigen die zich 24/7 inzetten voor de zorg van een recordaantal patiënten.
Nu de rust in de ziekenhuizen is weergekeerd, groeit de aandacht voor de (middel-) langetermijngevolgen van de corona-uitbraak en hoe we daar in de zorg op moeten inspelen. Het Zorginstituut is hier op verschillende manieren, vanuit zijn diverse taken, bij betrokken.