COVID-19

Het Zorginstituut heeft in juli 2020 op verzoek van de minister van VWS adviezen uitgebracht rondom COVID-19.
Het 1e advies gaat over de vergoeding van paramedische herstelzorg na COVID-19. De minister heeft deze herstelzorg op 18 juli 2020 tijdelijk en onder voorwaarden opgenomen in het basispakket.
Het 2e advies gaat over pneumokokkenvaccinaties voor ex-COVID-19-patiënten.

Daarnaast heeft het Zorginstituut tijdens de coronapandemie verschillende vragen ontvangen over verzekerde zorg in deze bijzondere situatie.

Informatie over de vergoeding van herstelzorg na corona

Meer informatie over de vergoeding van deze herstelzorg staat op de pagina 'Verzekerde zorg - Paramedische herstelzorg na COVID-19'.