Zinnige Zorg bij Psychose - Artikel Zorginstituut Magazine juli 2019

Paul de Beer, projectleider Zinnige Zorg bij Psychose, vertelt In het Zorginstituut Magazine over de verdiepingsfase bij het zorgtraject Psychose. Na de screeningsfase in het traject ‘Zinnige Zorg Ggz’ werd psychose gekozen als een van de aandachtsvelden, naast posttraumatisch stresssyndroom (PTTS).

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor cliënten met Psychose.