Eindbrief uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek

In deze eindbrief ‘uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek’ licht Zorginstituut Nederland de resultaten toe van het uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek. De resultaten van dit traject moeten zorgen voor de verbetering van de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de kankerzorg in Nederland. Het Zorginstituut heeft de afgelopen 2 jaar hieraan gewerkt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De resultaten vormen de bouwstenen voor een raamwerk moleculaire diagnostiek, waarmee de inzet van moleculaire diagnostiek in de praktijk wordt gestroomlijnd en verbeterd. Er is gewerkt aan de totstandkoming van meer landelijke besluitvorming over de inzet van moleculaire diagnostiek, aan kwaliteitsafspraken over de organisatie van moleculaire diagnostiek en aan een nieuwe manier om deze zorg te bekostigen.

Doel van het uitvoeringstraject

Het uitvoeringstraject is gestart in september 2021. Het Zorginstituut heeft sindsdien halfjaarlijks gerapporteerd over de voortgang van het traject. De resultaten moeten zorgen voor de verbetering van de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de kankerzorg in Nederland. Inzet van de juiste moleculaire diagnostiek bij de juiste patiënt op het juiste moment kan er namelijk voor zorgen dat kostbare kankerbehandelingen nog beter kunnen worden ingezet. Of dat er gemotiveerd kan worden afgezien van behandeling omdat er geen ‘match’ is met een geschikt geneesmiddel. 

Resultaten van het uitvoeringstraject

Dit zijn de belangrijkste afspraken en genomen maatregelen.

  • De oprichting van 2 nieuwe, landelijke commissies: de Commissie Minimaal Klinisch Noodzakelijke Targets (CieMKNT) en de Commissie ter BeOordeling Diagnostiek (CieBOD). 
  • Actuele overzichtslijsten van ‘klinisch noodzakelijke targets’. Behandelaren in ieder ziekenhuis kunnen aan de hand van de KNT-lijsten per tumortype en ziektestadium, moleculaire diagnostiek aanvragen voor alle targets waarvoor op dit moment doelgerichte geneesmiddelen beschikbaar zijn. Wanneer de juiste test op het juiste moment bij de juiste patiënt wordt ingezet, lukt het om kostbare kankerbehandelingen beter in te zetten. Of om gemotiveerd af te zien van doelgerichte behandeling als er geen ‘match’ is met een geschikt geneesmiddel. De lijsten worden door de CieKNT samengesteld en afgestemd met zorgverzekeraars en patiëntenvertegenwoordigers. De eerste lijsten zijn al gepubliceerd: voor niet-kleincellig longcarcinoom, colorectaal carcinoom en endometriumcarcinoom. Binnenkort volgen er meer. 
  • Landelijke adviezen van de CieBOD over de optimale teststrategie.
  • Een kwaliteitsstandaard die onder andere afspraken bevat over de organisatie van de moleculaire diagnostiek binnen laboratoria, ziekenhuizen en regionale netwerken. De kwaliteitsstandaard is door het Zorginstituut getoetst en op 28 november 2023 ingeschreven in het Register. 

Het vervolg

Het Zorginstituut gaat partijen helpen om bij 3 actuele onderwerpen tot landelijke besluitvorming te komen in het begin van 2023. Zo kan het raamwerk gaan functioneren en komt er versnelling in de afspraken die hierover zijn gemaakt. Daarnaast gaat het Zorginstituut de komende 2 jaar monitoren en halfjaarlijkse bijeenkomsten organiseren. Zo kunnen we volgen hoe het raamwerk functioneert in de praktijk.