Brief van minister Van Ark aan de Tweede Kamer over wijziging beleidskader subsidie Transparantie

In deze brief informeert minister Van Ark de Tweede Kamer over haar plan om de subsidieregeling 'Transparantie over de kwaliteit van zorg' te verlengen en voort te zetten onder de naam 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen'.