Uitstel consultatie Evaluatierapport Zorg bij artrose van knie en heup

Met deze brief heeft het Zorginstituut de besturen van betrokken partijen laten weten dat de consultatie van het concept van het Evaluatierapport 'Zorg bij artrose van knie en heup' is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2020.