Voortgangsrapportage na 2 jaar van 'Zorg voor artrose knie en heup'

Het Zorginstituut signaleert een groot aantal vorderingen op het gebied van de zorg voor knie- en heupartrose. Zo is de richtlijn voor huisartsen herzien, wordt patiënteninformatie op één centrale plek aangeboden, is de stepped care beter beschreven en worden vanaf 2017 de PROMs openbaar gemaakt. Om het belang van een aantal afgesproken kwaliteitsstandaarden te onderstrepen, plaatst het Zorginstituut de ontwikkeling daarvan op de Meerjarenagenda.