ACP-advies over de vergoeding van geneesmiddelen met vitamine D (colecalciferol en calcifediol)

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de vergoeding van geneesmiddelen met vitamine D. De commissie heeft in haar vergadering van 8 april 2022 gesproken over de vraag of de commissie kan instemmen met het uitstroomadvies van alle colecalciferol-bevattende geneesmiddelen en calcifediol (vitamine D). Tijdens de vergadering hebben de KNMP en vervolgens de fabrikanten Goodlife en Galephar gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot inspreken. 

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De overgrote meerderheid van de commissie steunt het uitstroomadvies, maar adviseert om wel voorwaarden aan dit uitstroomadvies te verbinden. Deze voorwaarden betreffen onderzoek naar de mogelijk nadelige gevolgen van dit advies voor kwetsbare groepen en de therapietrouw. De commissie biedt aan hierover mee te denken en ziet de uitkomsten, in het kader van cyclisch pakketbeheer, graag terug op haar agenda. 

Naar aanleiding van de gedachtenvorming in de commissie heeft zij 2 aanvullende algemenere adviezen aan het Zorginstituut geformuleerd:

  • Onderzoek hoe het voorschrijfgedrag meer in lijn gebracht kan worden met de pakketbeginselen. 
  • Houdt, in het kader van consistentie, het basispakket tegen het licht wat betreft middelen met een zelfzorgvariant. 

Het volledige advies van de ACP is te lezen in het document dat u op deze pagina kunt downloaden.