Advies De kinder- en jeugdpsycholoog NIP in artikel 3 van de Wet BIG?

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verzocht het beroep kinder- en jeugdpsycholoog NIP (K&J-psycholoog NIP) op te nemen in artikel 3 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De minister heeft Zorginstituut Nederland gevraagd het verzoek te beoordelen en hierover een advies uit te brengen. Het Zorginstituut adviseert om de K&J-psycholoog NIP niet op te nemen in artikel 3 van de Wet BIG.

Werkwijze Zorginstituut

Het Zorginstituut toetst verzoeken voor opname van beroepen in de Wet BIG aan de beleidslijn van het ministerie van VWS (Tweede Kamer, Vergaderjaar 2014/15, 29282, nr. 211, bijlage 2). Voor opname van een beroep in de Wet BIG moet in ieder geval aan 3 criteria worden voldaan, te weten:

  1. Is het beroep gericht op de individuele gezondheidszorg?
  2. Is het een basisberoep en is het voldoende onderscheidend?
  3. Is wettelijke regulering van het beroep noodzakelijk om patiënten adequaat te beschermen?

Voldoet een beroep aan deze criteria, dan weegt het Zorginstituut af of het beroep in aanmerking komt voor opname in artikel 3 (het ‘zware regime’) of artikel 34 (het ‘lichte regime’).

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut is van oordeel dat het verzoek van het NIP niet voldoet aan alle criteria voor opname van een beroep in de Wet BIG en adviseert om de K&J-psycholoog NIP niet op te nemen in artikel 3 van de Wet BIG.