ACP-advies over het aanvullend advies over vitamine D

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over het aanvullend advies over vitamine D. De commissie heeft in haar vergadering van 25 juni 2021 gesproken over de vraag of er nadere voorwaarden moeten worden gesteld aan het voorschrijven van vitamine D-producten. Partijen hebben tijdens de vergadering geen gebruik gemaakt van de gelegenheid tot inspraak.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie ondersteunt op dit moment het voorstel van het Zorginstituut om nadere voorwaarden te stellen aan het voorschrijven van vitamine D. De commissie vraagt het Zorginstituut wel te kijken of het mogelijk is de doelgroep preciezer te omschrijven, bijvoorbeeld op aandoeningsniveau.