Advies Digitaal waar mogelijk en wenselijk

Met het advies in deze brief reageert Zorginstituut Nederland op de verzoeken over digitale zorg uit de brief van het ministerie van VWS van 9 juni 2020. Dit advies is op 19 augustus 2020 aangeboden aan Minister Van Ark van Medische Zorg.

In dit advies beantwoorden we de vraag die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tijdens de coronacrisis stelt: hoe kan VWS de snelle en zinvolle ontwikkelingen van digitale zorg op een goede manier continueren? Tijdens de coronacrisis neemt het gebruik van digitale zorg snel toe. Het ministerie van VWS signaleert snelle en zinvolle ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg op afstand en wil meer inzicht krijgen in welke vormen van zorg op afstand daadwerkelijk leiden tot goede vervanging van zorg. En wat nodig is om deze vormen van zorg ook daadwerkelijk te bestendigen.

VWS heeft het Zorginstituut, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd te adviseren wat nodig is om digitale zorg in de toekomst op een goede manier te kunnen continueren.