Digitale Zorg

De afgelopen decennia hebben veel vormen van zorgvernieuwing de weg gevonden in de zorgpraktijk. Ze dragen bij aan de toegang, kwaliteit, betaalbaarheid en bekostiging van de zorg. Denk aan digitale keuzehulpen, PGO’s, e-consults, telemonitoring, sociale robots en ICT die de  werkdruk en administratieve last vermindert. Toch blijft de landelijke implementatie van doorleefde innovaties achter. Hierdoor lukt het ons nog niet voldoende om digitale zorg grootschalig te integreren als goede zorg. Het doel is om niet alleen het bestaande te digitaliseren, maar écht te veranderen met digitale innovaties.

Lerende praktijkbeweging

Sinds de coronacrisis gebruiken we in de zorg meer digitale toepassingen dan ooit. Zorginstituut Nederland stimuleert het leveren van passende zorg. Het gebruik van digitale zorgtoepassingen kan hieraan bijdragen. Hoe benutten we digitale zorg zo goed mogelijk? Hoe houden we vast dat we van elkaar blijven leren? Het oplossen van deze complexe vraagstukken vraagt samenwerking van alle relevante partijen. Om hier op een gestructureerde manier werk van te maken, gebruiken we de Sandbox-methode. Met deze methode gaan we een lerende praktijkbeweging in gang zetten van overheid, samenleving, innovators en hun volgers uit het veld. Deze aanpak noemen we de ‘ZorgZandbak’.