GVS-advies teduglutide (Revestive®) bij de behandeling van kortedarmsyndroom (SBS) met chronische type III darmfalen bij patiënten van 1 jaar en ouder

Het Zorginstituut heeft getoetst of teduglutide (Revestive®) bij de behandeling van kortedarmsyndroom (SBS) bij patiënten van 1 jaar en ouder, opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De beoordeling is inmiddels afgerond na advies van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR).
Op basis van de inhoudelijke beoordeling adviseert het Zorginstituut om teduglutide (Revestive®) niet op te nemen in het GVS.

Aandoening waarvoor het middel is geregistreerd

Revestive® (poeder voor de subcutane injectie) is geregistreerd als een weesgeneesmiddel voor de behandeling van kortedarmsyndroom (SBS) met chronische type III darmfalen bij patiënten in de leeftijd van 1 jaar en ouder. Deze patiënten kunnen door hun darmfalen niet uitkomen met normale voeding en zijn aangewezen op parenterale voeding.

Therapeutische minderwaarde

In de inhoudelijke beoordeling van de therapeutische waarde van teduglutide is middel vergeleken met placebo, beide als toevoeging aan beste ondersteunende zorg. Er is getoetst op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak.
Het Zorginstituut is tot de conclusie gekomen dat, bij de behandeling van kortedarmsyndroom met chronische type III darmfalen, teduglutide een therapeutische minderwaarde heeft ten opzichte van placebo, beide als toevoeging aan beste ondersteunende zorg.