Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker

Atezolizumab is een effectief middel bij de behandeling van gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, maar moet vanwege de hoge prijs niet opgenomen worden in het basispakket. Hiervoor moet eerst onderhandeld worden over de prijs, zodat het middel wel concurrerend ingezet kan worden. Dit staat in het advies van het Zorginstituut aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Derde dure longkankermiddel

Eerder zijn al 2 dure longkankermiddelen geïntroduceerd. De middelen nivolumab en pembrolizumab zijn in 2016 en 2017 na prijsonderhandelingen toegevoegd aan het basispakket. Het Zorginstituut vindt dat bij de introductie van nieuwe, vergelijkbare geneesmiddelen een prijsdempend effect zou moeten hebben. Dat effect is echter niet zichtbaar in de prijs van atezolizumab.

Sluis voor dure geneesmiddelen

Atezolizumab (Tecentriq®) bij de indicaties longkanker is in augustus 2017 in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. In het kort komt het erop neer, dat voor intramurale geneesmiddelen met een voorzienbaar groot kostenbeslag, bij wijze van uitzondering, een product niet automatisch instroomt in het verzekerde pakket, maar in een 'sluis' wordt geplaatst. Dit houdt dus in dat het geneesmiddel eerst expliciet wordt uitgesloten van vergoeding. Instroom kan pas volgen na een positieve beoordeling door het Zorginstituut, succesvolle prijsonderhandelingen en afspraken over gepast gebruik.

Geslaagde prijsonderhandelingen

Minister Bruins heeft met succes onderhandeld over de prijs van het middel atezolizumab voor de vervolgbehandeling van longkanker. Hierdoor wordt het middel vanaf 1 juni 2018 vergoed uit het basispakket. De afspraak met de leverancier bestaat uit een vertrouwelijke korting die oploopt naarmate de uitgaven toenemen.