Pakketagenda passende zorg stuurt op betere inzet personeel

Zorginstituut Nederland publiceert de eerste Passende zorg Pakketagenda. Hierop staan meer dan 50 behandelingen, geneesmiddelen en hulpmiddelen waarvan de komende 2 jaar beter wordt afgebakend bij wie en op welke manier deze zorg wordt ingezet en bij wie niet. Ook komen er voorwaarden waaraan zorg moet voldoen om tot het basispakket te worden toegelaten of eruit vergoed te blijven worden. 

De foto toont een oudere vrouw in een rolstoel met achter haar een jongere vrouw. De vrouw die de rolstoel duwt wijst ergens naar met haar linkerhand. Ze staan op straat voor een horecagelegenheid.
Beeld: ©ANP

Pakketagenda samen opgesteld

Het Zorginstituut heeft samen met zorgprofessionals, patiëntenvertegenwoordigers en zorgverzekeraars de pakketagenda samengesteld. De uitvoering ervan gebeurt ook in samenwerking. De verwachte winst zit vooral in betere inzet van schaars zorgpersoneel en dat verbetert de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Daarnaast wordt verwacht dat de pakketagenda een remmend effect heeft op de kostenstijgingen in de zorg.

Meer passende, minder niet-passende zorg

De pakketagenda is een van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord en heeft als doel het bevorderen van passende zorg en het tegengaan van niet-passende zorg. Dat is zorg die niet effectief is voor de patiënt of waarvan de organisatie en levering naar verhouding een te groot beslag legt op schaars zorgpersoneel en het beschikbare zorgbudget, in relatie tot de gezondheidswinst. Omdat het grootste deel van alle zorg in het basispakket zonder toets vooraf instroomt, is niet altijd door onderzoek vastgesteld of een behandeling echt werkt. En daarmee ook niet bij welke patiënten wel en welke niet.   

Onderwerpen met een maatschappelijk impact

Het Zorginstituut geeft samen met zorgprofessionals, patiëntenvertegenwoordiger PFN en zorgverzekeraars voorrang aan 13 onderwerpen op de agenda met een groot ‘maatschappelijke impact’. Die keus is gemaakt aan de hand van 6 criteria: ziektelast, arbeidsinzet, financieel beslag op het zorgbudget, mate van gezondheidswinst, klimaat- en milieu-impact en praktijkvariatie. 

Ggz en langdurige zorg ook op de agenda

De geprioriteerde onderwerpen komen vooral uit de eerste lijn (zoals huisartsen en thuiszorg), vanuit de ggz en de langdurige zorg. Bij de laatste gaat het om hoe de samenwerking tussen professionele en vrijwilligersnetwerken vorm te geven om zorg voor ouderen en chronisch zieken in de toekomst toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. “Tot nu hield pakketbeheer zich voornamelijk bezig met geneesmiddelen en medisch-specialistische zorg. Als Zorginstituut zijn we blij dat er ook onderwerpen op de pakketagenda staan van de eerste lijn, ggz en langdurige zorg”, aldus Peter Siebers, lid van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. “De agenda draagt zo bij aan de verbreding van pakketbeheer die in het IZA is afgesproken.”  

Herbeoordeling van dure geneesmiddelen 

Enkele dure geneesmiddelen zijn geagendeerd die herbeoordeeld worden in het kader van ‘cyclisch pakketbeheer’. Het gaat om medicijnen die aanvullend (‘adjuvant’) worden gegeven bij de behandeling van verschillende vormen van kanker. Er bestaan (ook internationaal) twijfels in hoeverre deze zogeheten PARP-remmers hun belofte waarmaken: iemands levensduur verlengen. De rest van de onderwerpen op de pakketagenda valt meer onder het ‘klassieke’ pakketbeheer. In totaal 40 zorgbehandelingen of geneesmiddelen waarvan het bewijs voor de (kosten)effectiviteit wordt beoordeeld door het Zorginstituut.  

Patiënt kan straks overal rekenen op dezelfde kwaliteit 

Het Zorginstituut verwacht dat de pakketagenda ook gaat bijdragen aan vermindering van de zogeheten praktijkvariatie. Patiënten met dezelfde aandoening kunnen er hierdoor op rekenen dat ze, onafhankelijk van waar ze zich laten behandelen, dezelfde aanpak en kwaliteit kunnen verwachten. Naar verwachting zal de pakketagenda ook een bijdrage leveren aan het afremmen van de jaarlijkse stijging van de totale zorgkosten.

Over Zorginstituut Nederland 

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.