Evaluatie standpunt endobronchiale longvolumereductie

Zorginstituut Nederland evalueert de toepassing van het standpunt Endobronchiale longvolumereductie (BLVR) middels éénrichtingskleppen bij ernstig longemfyseem (tweede herbeoordeling).

Standpunt Endobronchiale longvolumereductie middels éénrichtingskleppen bij ernstig longemfyseem (tweede herbeoordeling)

Op 14 september 2017 bracht het Zorginstituut het standpunt Endobronchiale longvolumereductie middels éénrichtingskleppen bij ernstig longemfyseem (tweede herbeoordeling) uit. Hierin concludeert het Zorginstituut dat BLVR middels éénrichtingskleppen bij ernstig longemfyseem verzekerde zorg is. Om gepast gebruik te bevorderen, heeft de beroepsgroep in een waarborgdocument omschreven wanneer een patiënt in aanmerking komt voor deze behandeling. 

Evaluatie van het standpunt

Binnen deze evaluatie staan de volgende vragen centraal:

  • Wat is de ontwikkeling op het gebied van schriftelijke patiëntinformatie over deze behandeling?
  • Hoe verloopt de dataregistratie, waarin langetermijngegevens worden verzameld over het succes en de complicaties van de behandeling?
  • Wat is de trend in het aantal behandelingen?
  • Welke centra bieden de behandeling aan? 
  • Wat zijn de kosten van de behandeling ten opzichte van de geraamde kosten?

Voor de uitvoering van de evaluatie maakt het Zorginstituut gebruik van declaratiegegevens en bureauonderzoek en leggen wij vragen voor aan partijen. Daarnaast volgt het Zorginstituut met belangstelling de uitkomsten van de wetenschappelijke evaluaties en andere publicaties op dit gebied. 

In april 2022 vond een eerste tussenmeting plaats. In 2024 voeren we een nieuwe meting uit.

Voor informatie

Contactpersoon: Leonie Veltman
Mobiel: 06 - 51 04 26 22
E-mail: lveltman@zinl.nl