03 december Symposium '7 concrete lessen over Samen beslissen in de zorg'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Amsterdam

Mauritskade 64, 1092 AD, Amsterdam

Zorginstituut Nederland organiseert maandag 3 december 2018 het symposium '7 concrete lessen over Samen beslissen in de zorg'.  

De afbeelding toont een uitnodiging voor het symposium '7 concrete lessen over Samen beslissen in de zorg'. Bovenaan de afbeelding staan foto's van minister Bruno Bruins, professor doctor Casper van Eijck, professor doctor Trudy van der Weijden en doctor Sjaak Wijma.

Topsprekers

4 topsprekers zullen u deze dag inspireren:

 • Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport
 • Prof. dr. Casper van Eijck, Erasmus MC, chirurg en hoogleraar, clubarts Feyenoord
 • Prof. dr. Trudy van der Weijden, hoogleraar huisartsgeneeskunde Maastricht University
 • Dr. Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter Zorginstituut

Daarnaast staan in 3 rondes workshops de praktische aanpak en talrijke geleerde lessen van 7 bijzondere en zeer verschillende projecten voor Samen beslissen centraal. Tijdens een paneldiscussie in de middag onder leiding van dagvoorzitter Oscar Kocken, zullen de meest opvallende inzichten, meningen en opbrengsten van deze dag in interactie met de zaal worden besproken.

Programma

09.00 - 9.30 uur 

Registratie en inloop

09.30 - 09.45 uur

Opening door dagvoorzitter Oscar Kocken                 
Visie op de dag en op de beweging van Samen beslissen door dr. Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter Zorginstituut

09.45 - 10.15 uur

'Altijd luisteren, soms wat zeggen'    
Prof. dr. Casper van Eijck, Erasmus MC, chirurg en hoogleraar, clubarts Feyenoord

10.15 -10.30 uur Korte koffie/thee break

10.30 - 11.15 uur

Workshopronde 1*

11.15 - 11.30 uur

Korte koffie/thee break (wisseltijd)

11.30 - 12.15 uur

Workshopronde 2*

12.15 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 14.00 uur Workshopronde 3*

14.00 - 14.15 uur 

Korte koffie/thee break (wisseltijd)

14.15 - 14.45 uur

Samen beslissen, Nederland ligt op kop. Wat zijn de uitdagingen?’
Prof. dr. Trudy van der Weijden, Hoogleraar huisartsgeneeskunde, Maastricht University

14.45 - 15.15 uur ‘Zorg zoals we die wensen’
minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport
15.15 - 15.30 uur Korte koffie/thee break

15.30 - 16.10 uur

Paneldiscussie en o.l.v. dagvoorzitter Oscar Kocken. Met:
- Prof. dr. Arie Franx UMC Utrecht, o.a. divisievoorzitter verloskunde
- Joost Zaat, huisarts en columnist
- Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis
- Charlotte Penders, verpleegkundig specialist Gynaecologische oncologie MUMC+
- Jan Smelik, lid van de Kwaliteitsraad en oprichter/coördinator van Austerlitz Zorgt en Nederland zorgt voor elkaar (burgerinitiatieven)
- Dr. Aram Hasan, transcultureel psychiater GGZ

16.10 - 16.30 uur

Afsluiting

16.30 - 17.30 uur Borrel

* Kies welke workshops u wilt volgen

Samen beslissen tussen zorgverleners en patiënten, cliënten en hun naasten is bezig aan een opmars. Steeds meer projecten en initiatieven van zorgaanbieders, zorgverleners en patiëntenverenigingen leveren inzichten, resultaten en tools op die het Samen beslissen in de spreekkamer bevorderen. Tijdens het symposium gaat het om visies en doelstellingen voor de verdere gewenste ontwikkeling maar ook om wat er tot nu toe al is bereikt en de verspreiding van kennis daarover. Tijdens 3 rondes workshops staan de praktische aanpak en talrijke geleerde lessen van 7 bijzondere en zeer verschillende projecten voor Samen beslissen centraal. Lees meer over de verschillende workshops waar u uit kunt kiezen.

Waarom dit symposium?

Samen beslissen tussen patiënt/cliënt en behandelaren is aan een gestage opmars bezig in de Nederlandse zorgsector. In de praktijk is het niet altijd makkelijk om hier effectief en succesvol vorm aan te geven. Om partijen in de zorg te ondersteunen hierin versnelling te brengen zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Zorginstituut Nederland in 2016 gestart met de subsidieregeling 'Transparantie over de kwaliteit van zorg'. Met als doel voorlopers op het gebied van Samen beslissen een impuls te bieden bij de opzet en uitvoering van projecten. De kennis en resultaten die Samen beslissen steeds beter mogelijk maken worden landelijk gedeeld. Inmiddels staat de teller op 40 projecten in de eerste- en tweede- en derdelijnszorg. Voor de eerste 7 projecten van het beginjaar 2016 is het moment nu daar dat zij op eigen benen verder gaan, zonder financiële ondersteuning.

Wat levert deze dag u op?

Voor het Zorginstituut ligt de lat voor het symposium hoog: deze is geslaagd wanneer iedere deelnemer na afloop met nieuwe kennis en contacten naar huis gaat. Daarmee kan de olievlekwerking van Samen beslissen, die de stimuleringsregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg als doel heeft, in de zorgsector verder worden vergroot.

Voor wie is dit symposium interessant?

Het symposium ‘7 Concrete Lessen voor Samen beslissen’ is bedoeld voor iedereen in de zorgsector die betrokken is bij Samen beslissen. Uit interesse of omdat u er in de praktijk al mee te maken hebt en zoekt naar actuele inzichten en richtingen om de informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener beter vorm te geven zodat de best passende zorg kan worden geboden. Voor de volgende groepen is het symposium met name interessant: (medisch) specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, beleidsmakers, patiënten en hun vertegenwoordigers, kwaliteitsfunctionarissen, HRM-adviseurs met portefeuille leren en ontwikkelen, opleiders (universiteiten, geneeskunde, opleiding verpleegkundigen), onderzoekers, verzekeraars en vertegenwoordigers van brancheorganisaties.

Meld u aan (5 accreditatiepunten)

Schrijf nu snel in voor deze informatieve, praktische en inspirerende dag, geef ook uw voorkeuren op voor de workshops! Voor deze dag is accreditatie toegekend namens KNMG, 5 punten. Deelname is kosteloos.

Een bijzondere locatie

Het symposium vindt plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) aan de Mauritskade 63 in Amsterdam. Een sfeervolle locatie die de rijke historie ademt van het instituut dat teruggaat tot 1864. De keuze voor het KIT is niet toevallig: als toegepast kennisinstituut werken de medische adviseurs van het KIT overal ter wereld mee aan de verbetering van de kwaliteit van gezondheidszorg in laagontwikkelde landen.

Bereikbaarheid Koninklijk Instituut voor de Tropen

Zorginstituut Nederland promoot het gebruik van het openbaar vervoer. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen is goed bereikbaar met trein en tram.

 • Openbaar vervoer
  Tram- en bushalte Alexanderplein is gelegen voor het KIT. Deze halte kunt u als volgt bereiken:
  • Vanaf Amsterdam Centraal Station: tram 9
  • Vanaf Amsterdam Muiderpoort Station: tram 3 of 7
  • Vanaf de Dam: tram 9 of 14
  • Vanaf Leidseplein: tram 7 of 10
  • Vanaf Museumplein: tram 3
 • Auto
  Vanaf de ringweg A10 afslag Watergraafsmeer/Diemen (S113): rechtdoor richting Centrum/Watergraafsmeer over de Middenweg, die overgaat in de Linnaeusstraat. KIT | Meetings & Events ligt op de hoek van de Linnaeusstraat en de Mauritskade.

Betaald parkeren

KIT Meetings & Events / Amsterdam Tropen Hotel beschikt over 50 parkeerplaatsen op eigen terrein. Tevens zijn in de omgeving van het KIT voldoende betaalde parkeerplaatsen en is parkeergarage Q-Park Oosterpoort op loopafstand gelegen.