Verslag laatste bijeenkomst implementatiefase Osteoporose

Op 28 november 2023 vond de laatste bijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Passende zorg verbetertraject Osteoporose. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst hebben we stilgestaan bij wat er bereikt is. Ook hebben we de nog lopende verbeteracties en de plannen van de Osteoporose Vereniging voor de toekomst besproken.

Vervolg

Dit was de laatste bijeenkomst. In 2025 zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister.