Zinnige Zorg - Verslag voortgangsbijeenkomst implementatie leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Op 21 november 2022 vond een online-voortgangsbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-project 'Leeftijdsgebonden maculadegeneratie'. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst hebben partijen binnen de oogzorg de voortgang besproken van de implementatie van verbeterafspraken uit het ‘Verbetersignalement leeftijdsgebonden maculadegeneratie’. Regiehouders van de verbeterafspraken gaven toelichting op huidige ontwikkelingen en alle betrokkenen hebben kennis uitgewisseld. We hebben afgesproken dat het Zorginstituut in het voorjaar van 2023 met elke regiehouder afzonderlijk een gesprek zal hebben om de doelen en evaluatie per verbeterafspraak verder te concretiseren.