Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst implementatie leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Op 13 juni 2022 vond een vervolgbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-project 'Leeftijdsgebonden maculadegeneratie'. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Tijdens deze bijeenkomst hebben partijen binnen de oogzorg de voortgang besproken van de implementatie van verbeterafspraken uit het ‘Verbetersignalement Leeftijdsgebonden maculadegeneratie’. Deze implementatie gaat bijdragen aan minder gezichtsbeperkingen bij patiënten met LMD en een betere kwaliteit van leven. Partijen hebben gezamenlijk activiteiten in gang gezet om de afspraken in de praktijk te realiseren. Regiehouders van de verbeterafspraken hebben toelichting gegeven op huidige ontwikkelingen. Daarnaast hebben de deelnemers besproken hoe zij met bekostigingsvraagstukken kunnen omgaan en daarin kunnen samenwerken. Tot slot zijn de wensen en behoeften geïnventariseerd voor invulling van de volgende bijeenkomst in november 2022.