Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase Lage rug

Op 16 september 2021 vond de startbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject 'Klachten vanuit de lage rug'. Vanwege de coronamaatregelen vond deze bijeenkomst digitaal plaats via Webex.

Resultaten bijeenkomst

In deze bijeenkomst informeerden partijen op hoofdlijnen hoe ze de verbeterafspraken uit het 'Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug' hebben opgepakt. Ook bespraken ze de ketenzorgrichtlijn en is duidelijk geworden dat de behoefte bestaat om de herziening daarvan op te pakken.

Het vervolg

Als volgende stap worden partijen uitgenodigd om de ketenzorgrichtlijn te bespreken.