Zinnige Zorg - Verslag stakeholdersbijeenkomst verdiepingsfase LVB en een gezondheidsprobleem

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met partijen in de Gehandicaptenzorg welke verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een gezondheidsprobleem. Op 12 april 2021 was er een vervolgbijeenkomst met betrokken partijen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van deze bijeenkomst was om de gemaakte afspraken zo concreet en uitvoerbaar mogelijk te maken maken. Ook bepaalden de partijen met elkaar of het geheel van afspraken toereikend is om de zorg voor mensen met een LVB te verbeteren.

De energie en urgentie zijn voelbaar en er is gedeelde verantwoordelijkheid, maar het doel is nu om afspraken te maken, de schouders eronder te zetten en antwoorden te vinden op het ‘hoe’.