Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Slechthorendheid en doofheid

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met slechthorendheid en doofheid welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De startbijeenkomst hiervoor vond plaats op 22 september 2020. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst zijn in parallelsessies 3 onderdelen van het zorgtraject voor volwassenen met perceptieve slechthorendheid besproken:

  1. diagnostiek van perceptieve slechthorendheid en communicatieproblemen bij volwassenen;
  2. technische revalidatie;
  3. niet-technische revalidatie.

Vanuit de verzamelde input zal het Zinnige Zorg-projectteam onderzoeksvragen voor verdiepend onderzoek uitwerken.

Het vervolg: verbetersignalement

Het Zorginstituut verwerkt de uitkomsten van het verdiepingsonderzoek in een 'verbetersignalement'. Voorafgaand aan publicatie ontvangen de betrokken partijen het concept van dit verbetersignalement voor schriftelijke consultatie.