Zinnige Zorg - Verslag voortgangsbijeenkomst Klachten vanuit de lage rug

Op 3 oktober 2019 was er een informerende voortgangsbijeenkomst voor relevante partijen in het Zinnige Zorg-project 'Klachten vanuit de lage rug'. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen de stand van zaken van het verdiepingsonderzoek doorgenomen. Partijen konden op basis van hun praktijkervaring ook verder toelichten waar het zorgtraject beter kan. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt, met daarin ook de presentatie die tijdens de bijeenkomst is getoond.

Resultaten van de bijeenkomst

Klachten vanuit de lage rug wordt gezien als een maatschappelijk ziekte. Alle aanwezigen vinden dat de zorg voor patiënten beter kan. Daarbij werden onder meer de volgende onderwerpen genoemd:

  • het zorgtraject;
  • educatie en informatie;
  • diagnostiek en behandeling.

Als onderwerpen voor vervolganalyses werden de volgende opties aangedragen:

  • zorggebruik van de patiënt weergeven vanaf de eerste lijn;
  • hoeveel patiënten bezoeken meerdere medisch specialisten (tegelijkertijd of volgordelijk);
  • leeftijdspreiding van patiënten inzichtelijk maken;
  • doorlooptijden van het zorgtraject inzichtelijk maken;
  • mogelijkheid om psychosociale behandeling in beeld te brengen;.
  • meer inzicht in het aantal en soort operaties vanwege klachten vanuit de lage rug.

Het Zorginstituut gaat de onderwerpen verder analyseren op basis van de aangedragen punten en zal samen met partijen kijken welke verbeterpunten mogelijk zijn.