Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase Osteoporose

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met osteoporose. Dit onderzoek is de verdiepingsfase van het project 'Zinnige Zorg - Endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsziekten'. Op 3 oktober 2019 vond de vervolgbijeenkomst van de verdiepingsfase plaats. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaat van de bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst heeft het Zorginstituut nadere onderzoeksgegevens gepresenteerd op het gebied van behandeling, diagnose en begeleiding en zijn samen met de betrokken partijen mogelijke verbeterafspraken benoemd. Het Zorginstituut zal de concept-verbeterafspraken met de partijen bespreken voordat ze in het verbetersignalement worden opgenomen.