Verslag eerste bijeenkomst Zinnige Zorg - Ziekten van het zenuwstelsel 30 november 2017

In de screeningsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor ziekten van het zenuwstelsel welke onderwerpen kansen bieden om de zorg te verbeteren. De eerste bijeenkomst hiervoor vond plaats op 30 november 2017. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. Alle aanwezigen hebben hierop kunnen reageren.

Resultaten bijeenkomst

Het Zorginstituut presenteerde een lijst van 10 mogelijke onderwerpen, gebaseerd op data-analyse van DBC-gegevens en verkennende gesprekken met betrokken partijen. Op de bijeenkomst hebben aanwezigen gezamenlijk 6 onderwerpen benoemd die geschikt zijn voor verder verkennend onderzoek. Het betreft:

  1. lumbaal radiculair syndroom (LRS);
  2. carpaal tunnel syndroom (CTS);
  3. epilepsie;
  4. niet-aangeboren hersenletsel (lichte vorm);
  5. niet-aangeboren hersenletsel (zware vorm);
  6. ziekte van Parkinson.