Verslag startconferentie Zinnige Zorg - Endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsstoornissen 10 oktober 2017

In de screeningsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsstoornissen welke onderwerpen kansen bieden om de zorg te verbeteren. De startconferentie hiervoor vond plaats op 10 oktober 2017. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. Alle aanwezigen hebben hierop kunnen reageren.

Resultaten startconferentie

Op de bijeenkomst hebben aanwezigen gezamenlijk 8 onderwerpen benoemd als mogelijk geschikt voor verder verkennend onderzoek. Het Zorginstituut gaat onderzoeken of deze voldoen aan de criteria voor een Zinnige Zorg-traject en daarmee kansen bieden voor verbetering.