Standpunt behandeling bij misofonie

Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland heeft het Zorginstituut onderzocht of de behandeling van misofonie voldoet aan de 'stand van wetenschap en praktijk'. Met andere woorden of de behandeling bewezen effectief is. Hiervoor is eerst gekeken of misofonie aangemerkt kan worden als psychische stoornis. Dit is niet het geval.

Misofonie

Misofonie is een cluster van symptomen waarbij specifieke geluiden extreme gevoelens van woede, walging of haat bij de persoon opwekken. Meestal gaat het om onschuldige geluiden van anderen mensen, zoals smakken, neus ophalen of kraken met een zak chips. Het gaat veel verder dan ergernis of irritatie. Onderzoekers en behandelaars wereldwijd zijn het niet eens over de vraag of de aandoening als neurologisch of psychiatrisch geclassificeerd moet worden.

De behandeling is niet bewezen effectief

Het Zorginstituut concludeert dat de behandeling van misofonie niet bewezen effectief is. Redenen hiervoor zijn:

  • Misofonie is internationaal niet erkend als psychische stoornis  Misofonie staat niet als specifieke stoornis beschreven in de DSM-classificatie.
  • De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie is bij deze aandoening niet in goed opgezette studies onderzocht.

Geen vergoeding uit het basispakket

Psychische stoornissen kunnen alleen vergoed worden bij bestaande DSM-classificaties en met interventies die bewezen effectief zijn. Bij misofonie is dit niet het geval. Dit betekent dat de behandeling van misofonie niet kan worden vergoed vanuit het basispakket.

Er is een groep cliënten, bij wie er zodanig ernstige problematiek aan de orde is, dat zij maatschappelijk in de knel komen. Voor deze groep cliënten die extreem veel last hebben, is hulp nodig. Dit kan alleen onder bestaande DSM-classificaties en met behandelingen die bewezen
effectief zijn.