Standpunt vergoeding (totale) parenterale voeding (TPV) en hulpmiddelen voor toediening

Patiƫnten kunnen door een aandoening aan het maagdarmkanaal soms niet uitkomen met normale voeding. In ernstige gevallen zijn ze zelfs aangewezen op (totale) parenterale voeding, ook wel TPV genoemd. Deze zorg is onderdeel van het te verzekeren pakket. Naar aanleiding van vragen uit het veld over de onduidelijkheid van de bekostiging van permanente TPV in de thuissituatie heeft het Zorginstituut een standpunt ingenomen om dit te verduidelijken. Het ging hierbij niet om de vraag of het te verzekeren zorg is, maar om de vraag hoe de zorg in de praktijk wordt vergoed (vanuit welke prestatie). Het vergoedingsbeleid van zorgverzekeraars verschilt hierin. Het standpunt van het Zorginstituut is dat TPV inclusief de bijhorende hulpmiddelen uitsluitend bekostigd zou moeten worden via de geneeskundige zorg. Hiervoor moet een aantal regeltechnische zaken worden geregeld door de NZa en VWS, in samenspraak met zorgverleners en zorgverzekeraars.

Wijziging actief per 1 januari 2021

De doelstellingen in het standpunt zijn uitgevoerd. Met ingang van 1 januari 2021 worden TPV en bijbehorende hulpmiddelen uitsluitend vergoed via de geneeskundige zorg.