Standpunt vergoeding (totale) parenterale voeding (TPV) en hulpmiddelen voor toediening

Patiƫnten kunnen door een aandoening aan het maagdarmkanaal soms niet uitkomen met normale voeding. In ernstige gevallen zijn ze zelfs aangewezen op (totale) parenterale voeding, ook wel TPV genoemd. Deze zorg is onderdeel van het te verzekeren pakket.
Het Zorginstituut heeft vanuit het veld signalen ontvangen waaruit blijkt dat veel onduidelijkheid bestaat over de vergoeding van permanente TPV in de thuissituatie. Het gaat hierbij niet om de vraag of het te verzekeren zorg is, maar om de vraag hoe de zorg in de praktijk wordt vergoed (vanuit welke prestatie).
Het vergoedingsbeleid van zorgverzekeraars verschilt hierin.
Het standpunt van het Zorginstituut is dat TPV inclusief de bijhorende hulpmiddelen vanaf 2020 uitsluitend bekostigd dient te worden via de geneeskundige zorg.