Standpunt vergoeding (totale) parenterale voeding (TPV) en hulpmiddelen voor toediening

Patiƫnten kunnen door een aandoening aan het maagdarmkanaal soms niet uitkomen met normale voeding. In ernstige gevallen zijn ze zelfs aangewezen op (totale) parenterale voeding, ook wel TPV genoemd. Deze zorg is onderdeel van het te verzekeren pakket.
Naar aanleiding van vragen uit het veld over de onduidelijkheid van de bekostiging van permanente TPV in de thuissituatie heeft het Zorginstituut een standpunt ingenomen om dit te verduidelijken. Het ging hierbij niet om de vraag of het te verzekeren zorg is, maar om de vraag hoe de zorg in de praktijk wordt vergoed (vanuit welke prestatie). Het vergoedingsbeleid van zorgverzekeraars verschilt hierin.
Het standpunt van het Zorginstituut is dat TPV inclusief de bijhorende hulpmiddelen uitsluitend bekostigd zou moeten worden via de geneeskundige zorg. Hiervoor moeten een aantal regeltechnische zaken geregeld worden door de NZa en VWS in samenspraak met zorgverleners en zorgverzekeraars.

Stand van zaken juli 2019

Naar aanleiding van het standpunt van het Zorginstituut zijn zowel zorgverzekeraars en zorgverleners samen met de NZa aan de slag gegaan om de bekostiging vanuit alleen de 'geneeskundige zorg' te regelen. De bedoeling was om dit per 1 januari 2020 afgerond te hebben. Echter, het op zorgvuldige manier aanpassen van de bekostigingsstructuur en de regelgeving is niet haalbaar voor 2020. De NZa werkt samen met de partijen toe naar 2021.
Tot de bekostigingsstructuur en regelgeving geregeld is, blijft de vergoeding zoals deze nu tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars geregeld is.